top of page

Næring

Elisebygget bra bilde.jpg

Næringsbygg

Me utfører alle typer elektriske installasjonar i næringsbygg som kontor- forretnings- industribygg, helse og andre offentlege bygg. Me set kvalitet og sikkerheitt i første rekke, kombinert med at kunden får arbeidet utført til avtalt tid og avtalt pris. Våre montørar og saksbehandlarar blir kontinuerlig kursa på ny teknologi og vil alltid gje dei beste råd og løysingar som blir tilpassa kundens behov. Vår kompetanse skal vera kunden sin tryggleik

Prosjektering

Me prosjekterar elektroanlegg i alle størrelsar på moderne dataverktøy. Med 40 år i faget har me bygdt opp brei erfaring og kan tilby prosjektering, kontrollfunksjonar og sluttdokumentasjon på små og mellomstore el. anlegg til større komplekse installasjonsoppdrag. Me er alltid oppdaterte på gjeldande forskrifter og har den nødvendige spisskompetanse på det me kan tilby. Du som kunde skal vera trygg på at du får eit el. anlegg i henhold til krav og reglar samt vera tilpassa ditt behov

Lærdal frukt og grønt.webp
termografering.webp

Termofotografering

Termografering av det elektriske anlegget gjer at man oppdagar - og får kontroll på - varmeutvikling og mogleg brannfare på et tidlig tidspunkt. Dette kan væra svært kostnadsbesparende, og hjelper deg med å unngå driftsstans og farlige situasjoner.

Brannalarmanlegg

Me tek på oss store og små installasjonar av brannalarmanlegg. Brannvarslingsanlegget må også ettersjåst, og ha årleg kontroll av installatør/kontrollør.

Brannsentral elotec.jpg
Solcelle.jpg

Solcelleanlegg

Solcelleanlegg har dei siste åra hatt ei stor utvikling. Me kan installera solcelleanlegg til bustadhus, næringsbygg, osv.

bottom of page