top of page

Landbruk

Elkontroll Bilde Landbruk.jpg

Elkontroll

Godkjent El-kontrollør iht NEK405-1 og 3 (Næring, landbruk) og NEK405-2 (Bolig)

Brannvarsling

I dag er det krav til brannalarmanlegg i dei fleste driftsbygningar. Brannvarslingsanlegget må også ettersjåst, og ha årleg kontroll av installatør/kontrollør.

Brannalarmanlegg Landbruk.webp
termografering.webp

Termografering

Termografering av det elektriske anlegget gjer at man oppdagar - og får kontroll på - varmeutvikling og mogleg brannfare på et tidlig tidspunkt. Dette kan væra svært kostnadsbesparende, og hjelper deg med å unngå driftsstans og farlige situasjoner.

bottom of page